Rendelőnk száma: 06-74/510-905 Mobil: 06-20/519-1779

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
•    Név: Csöndesné Dr. Gonda Mária
•    Telephely: 7100 Szekszárd, Munkácsy M. u. 33/b
•    Adószám: 52774265-1-37
•    Telefon: 06-20/519-1779
•    Email: drgonda@t-online.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

1.    Kezelt adatok
Az érintettek adatai közül kezelésre kerül a neve, állandó lakhelye, telefonszáma, e-mail címe, fotója.

2.    Az adatkezelés célja
A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

3.    Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a 2011. évi CXII. számú törvény alapján csakis akkor kerülhet sor, ha az érintett hozzájárul, vagy közérdekű alapból elrendeli.

4.    Az adatkezelés időtartama
•    a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,
•    a vásárlások adatai tekintetében a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

5.    Érintettek jogai
Az érintettek jogosultak kezdeményezni az adatkezelőnél
•    tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről,
•    személyes adatainak helyesbítését,
•    személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

6.    Jogorvoslat, Felügyeleti hatóság
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján. A jelzést követően 25 napon belül az adatkezelőnek teljesítenie kell a kérést, vagy írásban indokolni kell az elutasítást. Amennyiben a fél nem ért egyet az indoklással, bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

•    Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
•    Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
•    Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
•    Telefon: +36 (1) 391-1400
•    Fax: +36 (1) 391-1410
•    Honlap: http://naih.hu